Monday, December 3, 2007

Autumn

Vou eu con toda a miña boa intención a saír da casa e ocórreseme ver como andan as cousas lonxe das miñas paredes con calefacción.Eeeen fin.

1 comment:

Amarantear said...

No Alt Empordà hoxe...un clima case-tropical...érache boa,hehe
Miña avoa diríache...abotónate e non fales..regras básicas cando vai frío mais non creo que valan para temperaturas introducidas por un -