Thursday, August 27, 2009

Historia de dúas canetas

Ou bolígrafos, que dirían na RAG.

Un pode deducir moito do tipo de obxectos que se atopan de balde en oficinas, empresas e institucións. Básicamente a súa cutrez ou, ao contrario, as súas pretensións, serven como mostra das posibilidades do lugar onde un os pode atopar.

Entre os obxectos de agasallo máis habitual están os bolígrafos, normalmente estampados coas iconas da institución ou empresa correspondente.

Casualmente reuníronse na miña casa dous destes exemplares, un da escola de medicina da Universidade de Northwestern e outro da escola de medicina de Universidade de Illinois.

A primeira caneta é pesada e sólida, feita dalgún tipo de material como o aceiro inoxidábel con tampa e deseños circulares. Realmente trátase dun deseño elegante. A segunda está feita de plástico, existe en diferentes cores, e semella algún tipo de aparello de exploración para buratos corporais. Obviamente foi mercado en cantidades enormes a prezo reducido.

Ambas cumplen a súa función de publicidade e representación.

Pero á da Universidade de Illinois ten sorpresa!